Sällskapet

Hållö Vänner

Sommaren 2016

Nu är sommaren här och med den Hållö Vänners musikaftnar och välbesökta årsmöte.

 

14 juli kl. 18.00 spelar Gåke Gunnarsson.

 

Gåke är född och uppvuxen på Flatön. Har alltid tyckt om att skriva och komponera egen musik men tolkar med stor förkärlek Taube, Vreeswijk m.fl. kända svenska poeter och tonsättare.

 

28 juli kl. 18.00 spelar Martin Bagge.

 

Martin som kommer från Göteborg är vissångare som gärna sjunger visor komponerade av äldre svenska visdiktare som Bellman, Taube m.fl. Den minnesgode kommer säkert ihåg hans bejublade framträdande förra året på en visafton i Smögengården.

 

Entré vid båda tillfällen, 80 kronor.

 

Välkoma till Hållö!

 

Årsmöte den 21 juli.

 

Vi träffas i Göstas Magasin, Smögen kl. 19.00. Umgås under trevliga former, äter något gott samt lyssnar till Bengt Sundqvist som talar om ”Naturupplevelser på Hållö”.

 

Anmälan senast den 18 juli till:

 

Kjell Johansson 070 – 3602519 kjell.smogen@telia.com

eller

Lars Andersson 073 – 9642429 lasse_49@hotmail.se

 

Pris för smörgås, lättöl/loka, kaffe och kaka är 150 kr.

 

 

 

Sällskapet Hållö Vänner

bildades 1990 av några entusiastiska och trogna Hållöbesökare.

Föreningens syfte blev att på olika sätt sprida kunskap om Hållös unika natur, historia och kulturliv och verka för att bevara Hållös särart och samtidigt verka för goda möjligheter att varsamt utnyttja Hållö som bad- och rekreationsplats.

Verksamhet

Under de mer än 20 år som Sällskapet Hållö Vänner verkat har föreningen på olika sätt sökt förverkliga sin målsättning.

För att underlätta för Hållöbesökaren  har föreningen bl. a. satt ut vägvisare till de olika badplatserna på ön, givit ut vandringsguider och medverkat till informations-broschyren ” Hållö – fyrplats och semesterparadis” som finns att köpa i de lokala bokhandlarna och turistbyråerna och på  vandrarhemmet Utpost Hållö.

På de mest intressanta platserna på ön har Hållö Vänner satt upp informations-skyltar. Du hittar dem på följande platser:

· I närheten av färjornas tilläggsplats, om Hållös natur.

· Vid Hållö fyr, om fyren och bebyggelsen.

· Vid Utpost Hållö, om förlisningar runt Hållö.

· Längst ut på Soldatudden, om jättegrytorna.

· Mitt på Kålhagshuvudet, om Slätte Hälla.

· Vid Marmorbassängens sydsida, om Gripentragedin.

. Brödkorgen, SO om Marmorbassängen.

· Norr om färjornas tilläggsplats, om stenbryggan.

. Hållö hamn, vid ristningarna.

Vis- och musikaftnar

De senaste åren har Hållö Vänner i samverkan med vandrarhemmet Utpost Hållö arrangerat visaftnar och guidningar under högsommaren – ett arrangemang som rönt stor uppskattning.

Medlemmar och medlemsavgifter

Hållö Vänner har haft en positiv medlemsutveckling. Vid starten var antalet ca 30 och har därefter ökat till ca 180.

Hållö Vänner håller sitt årsmöte som regel torsdagen i vecka 30

Medlemsavgiften är 50 kr per år (för hemmaboende barn 30 kr). För företag är avgiften 200 kr.

Är du intresserad av att bli medlem i Hållö Vänner kontakta kassören och meddela namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Styrelse

Styrelsen som svarar för föreningens verksamhet under året har följande sammansättning:

Lars Andersson, ordförande, 0523 721 16, lasse_49@hotmail.se

Kjell Johansson, kassör, 0511 50276, kjell.smogen@telia.com

Marianne Zetterblad, sekreterare, 0501 16400, bo.zetterblad@telia.com

Håkan Kärnhagen, 0736 680 430, hakan.karnhagen@gmail.com

Ingalill Broberg 0706 263 180, ingalill.broberg@lidköping.org

Helena Pettersson 0722 473 003, hult_helena@hotmail.com

Peter Bohlin 0707 534 007, thunderroad.1@hotmail.com

Styrelsen informerar om verksamheter under året genom ordförandens kontaktbrev som skickas till medlemmarna, dels i januari i samband med utskick av avi för inbetalning av årsavgift, årsmötesprotokoll och till nya medlemmar även stadgar dels i maj angående planerade sommaraktiviteter.

Målar-Calle och Smögenrevyn

CD'n med Målar-Calles visor finns till försäljning hos ICA Ankaret på Smögen eller hos Gösta Hanssons Spelbutik på Smögen.

De som medverkar är Asta "Pajlon" Johansson, Bertil "Pingel" Martinsson, Erik Axelsson samt Peter Bohlin & The Knotters. Tonsättningar av Andor Andersson.

 

Priset för denna unika CD är 100:-

Hur tar jag mig till musikaftnarna på Hållö?

Självklart kan du ta egen båt. Ett bra alternativ är att ta någon av färjorna från Smögen (Hållöfärjan) eller Kungshamn (Hållöexpressen). Båda avgår 17.20 och går tillbaka efter att musikkvällen är slut.

Picknick?

Självklart kan du ta med egen picknick. Ett bra alternativ är att i pausen köpa något gott att äta och dricka på Utpost Hållö.

Andra föreningar med anknytning till Hållö.

Föreningen Hållö fyr

http://www.hallofyr.se

Utpost Hållö

http://www.utposthallo.se

info@utposthallo.se

Hållö kapellförening

http://www.hallokapell.com

Hållö Vänner© 2013 • Håkan Kärnhagen