Sällskapet

Hållö Vänner

Sommaren 2017

Som vi tidigare har informerat om kommer det inte att bli några musikkvällar

på Hållö i sommar i Hållö Vänners regi. Vi kommer dock inte att bli utan

musikunderhållning. Vi har engagerat två mycket duktiga musiker, 

som kommer att underhålla oss på

Årsmötet torsdagen den 20 juli.

Vi träffas under lättsamma former, äter en bit mat och lyssnar till

Moa Widell och Johan Rosén, som spelar och sjunger blandad musik

 

Priset för smörgås, lättöl/vatten, kaffe och kaka är 150 kr.

                    

OBS! Anmälan senast måndagen den 17 juli.

Lars Andersson  073-9642429 lasse_49@hotmail.se 

Kjell Johansson 0511-50276,  070-3602519   kjell.smogen@telia.com

 

 

På Hållö kommer Föreningen Hållö Fyr i sommar att arrangera en musikkväll i Hållö Kapell.

Den 3 augusti kl. 18.00 blir det strandhugg i Evert Taubes kölvatten.

Martin Bagge och David Anthin kommer att underhålla.

Det finns ett begränsat antal biljetter som endast kommer att försäljas i förköp.

Beställ biljetter genom tel. 0703-801 64 00 eller e-post info@hallofyr.se

Hållöfärjan och Hållöexpressen avgår från Smögen resp. Kungshamn kl. 17:30

 

 

 

Sällskapet Hållö Vänner

bildades 1990 av några entusiastiska och trogna Hållöbesökare.

Föreningens syfte blev att på olika sätt sprida kunskap om Hållös unika natur, historia och kulturliv och verka för att bevara Hållös särart och samtidigt verka för goda möjligheter att varsamt utnyttja Hållö som bad- och rekreationsplats.

Verksamhet

Under de mer än 20 år som Sällskapet Hållö Vänner verkat har föreningen på olika sätt sökt förverkliga sin målsättning.

För att underlätta för Hållöbesökaren  har föreningen bl. a. satt ut vägvisare till de olika badplatserna på ön, givit ut vandringsguider och medverkat till informations-broschyren ” Hållö – fyrplats och semesterparadis” som finns att köpa i de lokala bokhandlarna och turistbyråerna och på  vandrarhemmet Utpost Hållö.

På de mest intressanta platserna på ön har Hållö Vänner satt upp informations-skyltar. Du hittar dem på följande platser:

· I närheten av färjornas tilläggsplats, om Hållös natur.

· Vid Hållö fyr, om fyren och bebyggelsen.

· Vid Utpost Hållö, om förlisningar runt Hållö.

· Längst ut på Soldatudden, om jättegrytorna.

· Mitt på Kålhagshuvudet, om Slätte Hälla.

· Vid Marmorbassängens sydsida, om Gripentragedin.

. Brödkorgen, SO om Marmorbassängen.

· Norr om färjornas tilläggsplats, om stenbryggan.

. Hållö hamn, vid ristningarna.

Vis- och musikaftnar

De senaste åren har Hållö Vänner i samverkan med vandrarhemmet Utpost Hållö arrangerat visaftnar och guidningar under högsommaren – ett arrangemang som rönt stor uppskattning.

Medlemmar och medlemsavgifter

Hållö Vänner har haft en positiv medlemsutveckling. Vid starten var antalet ca 30 och har därefter ökat till ca 180.

Hållö Vänner håller sitt årsmöte som regel torsdagen i vecka 30

Medlemsavgiften är 50 kr per år (för hemmaboende barn 30 kr). För företag är avgiften 200 kr.

Är du intresserad av att bli medlem i Hållö Vänner kontakta kassören och meddela namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Styrelse

Styrelsen som svarar för föreningens verksamhet under året har följande sammansättning:

Lars Andersson, ordförande, 0523 721 16, lasse_49@hotmail.se

Kjell Johansson, kassör, 0511 50276, kjell.smogen@telia.com

Marianne Zetterblad, sekreterare, 0501 16400, bo.zetterblad@telia.com

Håkan Kärnhagen, 0736 680 430, hakan.karnhagen@gmail.com

Ingalill Broberg 0706 263 180, ingalill.broberg@lidköping.org

Helena Pettersson 0722 473 003, hult_helena@hotmail.com

Peter Bohlin 0707 534 007, thunderroad.1@hotmail.com

Styrelsen informerar om verksamheter under året genom ordförandens kontaktbrev som skickas till medlemmarna, dels i januari i samband med utskick av avi för inbetalning av årsavgift, årsmötesprotokoll och till nya medlemmar även stadgar dels i maj angående planerade sommaraktiviteter.

Andra föreningar med anknytning till Hållö.

Föreningen Hållö fyr

http://www.hallofyr.se

Utpost Hållö

http://www.utposthallo.se

info@utposthallo.se

Hållö kapellförening

http://www.hallokapell.com

 

Hållö Vänner© 2013 • Håkan Kärnhagen